Image

Passende zorg over de grenzen van instellingen heen

24 januari 2019 | 10:00 - 18:00 uur

De zorg van nu
'Zorg' is een containerbegrip geworden, met silo's, verschillende belangen en diverse organisatiestructuren. Het zorglandschap is echter aan het veranderen.
Behandelingen vinden steeds meer in of dichtbij huis plaats. Dit leidt tot een verschuiving van de taken van het ziekenhuis naar de wijk. Maar hoe lang houden we het nog op deze manier vol?

De zorg van de toekomst
De keten moet worden herverdeeld. De uitdaging hierbij is: hoe kunnen we de zorg anders organiseren met behoud van beschikbaarheid en kwaliteit?
Om dit mogelijk te maken moeten we stoppen met denken in Care en Cure. We moeten ons richten op de zorg van de toekomst, genaamd Netwerkzorg.

Het congres
Het congres Van ketenzorg naar netwerkzorg gaat in op het organiseren van de zorg over de grenzen van instellingen heen. U leert meer over de nieuwe manier van werken die hiervoor nodig is en hoe we de eerste stappen kunnen zetten om dit te bereiken. De volgende vragen worden beantwoord:

  • Welke elementen zijn nodig om zorg over de grenzen van instellingen heen te realiseren?
  • Wat zijn de gevolgen van de zorg organiseren in netwerken van kennis en kunde?
  • Hoe ziet het toekomstige financieringsstelsel eruit? En welke rol heeft de zorgverzekeraar?
  • Hoe komen we tot herordening van het zorglandschap met deconcentratie van relatief eenvoudige, veelvoorkomende medisch-specialistische zorg en concentratie van de complexere en acute zorg?

Netwerkzorg biedt een ander perspectief op de gezondheidszorg.
Zonder silo’s maar met focus op datgeen waarvoor de zorg bedoeld is: passende zorg voor de patiënt.

Onze sprekers

Pim Valentijn

Pim Valentijn, lid Raad van Bestuur Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht University & Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Patrick Jeurissen

Patrick Jeurissen, hoogleraar bij Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN) en betrokken bij het ministerie VWS.

Wim van der Meeren

Wim van der Meeren, voorzitter Raad van Bestuur zorgverzekeraar CZ.

Martijn Aslander

Martijn Aslander, stand-up filosoof, ideeënbedenker, boardroom sparring partner en organizonderdeskundige

Image

Praktische informatie


  • 24 januari 2019
  • Inn Style, Maarssen

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor professionals in de zorg, functies als directeur of afdelingshoofd, manager, raad van bestuur/toezicht, business analist, medisch specialist, huisarts, adviseur en projectleider.


Inschrijven