Image

Passende zorg over de grenzen van instellingen heen

22 april 2020 | 09:00 - 17:00 uur


De zorg van nu
'Zorg' is een containerbegrip geworden, met silo's, verschillende belangen en diverse organisatiestructuren. Het zorglandschap is echter aan het veranderen.
Behandelingen vinden steeds meer in of dichtbij huis plaats. Dit leidt tot een verschuiving van de taken van het ziekenhuis naar de wijk. Maar hoe lang houden we het nog op deze manier vol?

De zorg van de toekomst
De keten moet worden herverdeeld. De uitdaging hierbij is: hoe kunnen we de zorg anders organiseren met behoud van beschikbaarheid en kwaliteit?
Netwerkorganisaties opereren fundamenteel anders dan traditionele organisaties, dus we moeten stoppen met denken in Care en Cure. We moeten ons richten op de zorg van de toekomst, genaamd Netwerkzorg.

Het congres
De tweede editie van het congres Van Ketenzorg naar Netwerkzorg gaat in op het organiseren van de zorg over de grenzen van instellingen heen. U leert meer over de nieuwe manier van werken die hiervoor nodig is en hoe we de eerste stappen kunnen zetten om dit te bereiken. De volgende vragen worden beantwoord:


  • Hoe organiseert u een succesvol zorgnetwerk? En hoe brengt u dit in de praktijk?
  • Hoe zorgt u voor een goede informatie uitwisseling in het netwerk?
  • Welke gevolgen heeft het opzetten van een zorgnetwerk voor de rol van de zorgverlener?
  • Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van financiering? Welke rol heeft de zorgverzekeraar?
  • Welke eisen worden gesteld aan de manier van leidinggeven en samenwerken in netwerkorganisaties?

Netwerkzorg biedt een ander perspectief op de gezondheidszorg.
Zonder silo’s maar met focus op datgeen waarvoor de zorg bedoeld is: passende zorg voor de patiënt.

Onze sprekers


Ron Roozendaal

Simon Broersma,
hoofdredacteur Skipr

Menno Lanting

Menno Lanting, bestseller auteur, adviseur en leiderschaps-expert

Ron Roozendaal

Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid / CIO bij ministerie van VWS


Image

Praktische informatie


  • 22 april 2020
  • Hotel Utrecht

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor professionals in de zorg, functies als directeur of afdelingshoofd, manager, raad van bestuur/toezicht, business analist, medisch specialist, huisarts, adviseur en projectleider.

Schrijf nu in >