Image

Passende zorg over de grenzen van instellingen heen

10 oktober 2019 | 09:00 - 17:00 uur






De zorg van nu
'Zorg' is een containerbegrip geworden, met silo's, verschillende belangen en diverse organisatiestructuren. Het zorglandschap is echter aan het veranderen.
Behandelingen vinden steeds meer in of dichtbij huis plaats. Dit leidt tot een verschuiving van de taken van het ziekenhuis naar de wijk. Maar hoe lang houden we het nog op deze manier vol?

De zorg van de toekomst
De keten moet worden herverdeeld. De uitdaging hierbij is: hoe kunnen we de zorg anders organiseren met behoud van beschikbaarheid en kwaliteit?
Netwerkorganisaties opereren fundamenteel anders dan traditionele organisaties, dus we moeten stoppen met denken in Care en Cure. We moeten ons richten op de zorg van de toekomst, genaamd Netwerkzorg.

Het congres
De tweede editie van het congres Van Ketenzorg naar Netwerkzorg gaat in op het organiseren van de zorg over de grenzen van instellingen heen. U leert meer over de nieuwe manier van werken die hiervoor nodig is en hoe we de eerste stappen kunnen zetten om dit te bereiken. De volgende vragen worden beantwoord:


  • Hoe organiseert u een succesvol zorgnetwerk? En hoe brengt u dit in de praktijk?
  • Hoe zorgt u voor een goede informatie uitwisseling in het netwerk?
  • Welke gevolgen heeft het opzetten van een zorgnetwerk voor de rol van de zorgverlener?
  • Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van financiering? Welke rol heeft de zorgverzekeraar?
  • Welke eisen worden gesteld aan de manier van leidinggeven en samenwerken in netwerkorganisaties?

Netwerkzorg biedt een ander perspectief op de gezondheidszorg.
Zonder silo’s maar met focus op datgeen waarvoor de zorg bedoeld is: passende zorg voor de patiënt.

Onze sprekers

Meike de Jong

Meike de Jong, dagvoorzitter, presentator en redacteur RTL nieuws

Ron Roozendaal

Simon Broersma,
hoofdredacteur Skipr

Menno Lanting

Menno Lanting, bestseller auteur, adviseur en leiderschaps-expert

Sam Siemssen

Sam Siemssen, ondernemer en directeur/bestuurder bij Stichting Gezondheidscentra Nijkerk

Ronnie van Diemen

Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg

Amnon Weinberg

Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde bij Rivas Zorggroep

Pim Valentijn

Pim Valentijn, lid Raad van Bestuur Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht University & Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Ron Roozendaal

Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid / CIO bij ministerie van VWS

Wout Adema

Wout Adema, directeur Zorg bij Zorgverzerkaars 

Amnon Weinberg

Peter van der Voort
Academic Director MHA opleiding en hoogleraar Health Care bij TIAS

Image

Praktische informatie


  • 10 oktober 2019
  • Hotel Utrecht

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor professionals in de zorg, functies als directeur of afdelingshoofd, manager, raad van bestuur/toezicht, business analist, medisch specialist, huisarts, adviseur en projectleider.

Het congres is uitverkocht.