Image
Programma
 • 24 januari 2019
 • 10:00 – 18:00 uur
 • Inn Style, Maarssen

Netwerkzorg biedt een ander perspectief op de gezondheidszorg. Zonder silo’s maar met focus op datgeen waarvoor de zorg bedoeld is: passende zorg voor de patiënt.


10:00

Ontvangst

10:50

Toekomstvisie betaalbaarheid

Het Kabinet wil experimenteren met innovatieve vormen van bekostiging, zoals persoonsvolgendebekostiging en integrale budgetten. Dat vraagt wel aandacht voor de ‘achterkant’ bij het verrekenen door de betrokken betalers (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars).

Tijdens deze lezing leert u welke fundamentele keuzes zijn nodig zodat de samenleving over twintig jaar de kosten van gezondheidszorg nog kan opbrengen. (Nu zijn die zo’n 80 miljard euro.)

door Patrick Jeurissen, Hoogleraar Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN) en betrokken bij Ministerie VWS


11:20

De juiste zorg op de juiste plek: een gezamenlijke opgave!

De lezing geeft een toelichting op het rapport van de Taskforce Zorg op de Juiste Plek en de afspraken die daarover in de hoofdlijnenakkoorden zijn vastgelegd. Er worden voorbeelden gegeven van succesvolle verschuivingen en innovaties en er worden handvatten meegegeven om de juiste zorg op de juiste plek in de eigen regio vorm te geven.

door Heleen Post, manager bij Patiëntenfederatie Nederland


11:40

Netwerkzorg

Betere zorg voor minder geld: dat is het ideaal. En het kan, als we de zorg op een andere manier inrichten. Als we de patiënt als uitgangpunt nemen en samenwerken over de hele keten, kunnen we ziekte voorkomen, genezen of draaglijker maken. Netwerkzorg heet dat. Zorginstellingen moeten over de muur van hun eigen organisatie heen gaan organiseren. Makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt uit onderzoek. Want:

 • Hoe creëer je waarde voor alle partijen?
 • Ken jij de echte zorgvragen en gezondheidsrisico’s van jouw patiënten?
 • Wat kost een patiënt nou eigenlijk precies?
 • En hoe organiseer je een succesvol zorgnetwerk?

door Pim Valentijn, lid Raad van Bestuur Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht University & Academisch Ziekenhuis Maastricht.


12:30

Pauze, inclusief lunch

13:30

Hoe kan de zorgverzekeraar bijdragen aan de verandering van het stelsel?

Hoe ziet het toekomstige financieringsmodel eruit en welke rol heeft de verzekeraar? Tijdens deze lezing leert u:

 • Welke trends de zorgverzekeraar ziet voor de toekomstige zorg
 • Waar ziet de zorgverzekeraar toegevoegde waarde?

door Wim van der Meeren, voorzitter Raad van Bestuur zorgverzekeraar CZ


14:00

Praktijkcase

De missie van ParkinsonNet is optimale zorg voor degene die getroffen zijn door de ziekte van Parkinson. De afgelopen vijftien jaar heeft ParkinsonNet zich ontwikkeld van een netwerk van fysiotherapeuten rondom Nijmegen tot een landelijk dekkend netwerk in Nederland met een 18-tal verschillende disciplines. Daarnaast wordt het concept ook toegepast in Amerika, Duitsland, Noorwegen en Luxemburg.

Mark spreekt in deze lezing over hoe ParkinsonNet zich over de jaren heen succesvol heeft ontwikkeld. 

door Mark Tiemessen, manager ParkinsonNet en projectleider 'Netwerkzorg - een wereld te winnen' van ZonMW.


14:30

Herverdelen van de keten en de impact op informatieuitwisseling

Er is een grote verscheidenheid aan ICT-systemen die gebruikt worden voor verwijzingen en uitwisseling van gegevens. Dit bemoeilijkt de samenwerking binnen het zorgnetwerk van de patiënt. Dit zorgnetwerk bestaat in veel gevallen uit zorgverleners van verschillende organisaties. Hoe kan er over de schotten heen een volledig en multidisciplinair zorgplan en zorgdossier worden opgesteld? 

door Ron Roozendaal, Directeur Informatiebeleid / CIO bij Ministerie VWS

Lees alvast een voorproefje op zijn blog >> 


15:00

Koffiepauze

15:30

Netwerkpitches

Verschillende partijen geven een netwerkpitch over hun nieuwe rol binnen het zorgnetwerk. 


16:00

Neem uw rol in het netwerk

Netwerkorganisaties maken optimaal gebruik van de kennis binnen en buiten de organisatie. Door mensen, ideeën en informatie met elkaar te verbinden, zet je dingen in beweging die van waarde zijn. U heeft geen dure kantoren of grote organisaties meer nodig om het verschil te maken, en de tools die u wel nodig heeft, zijn vrij toegankelijk. Eén van de belangrijke voordelen van de netwerkorganisatie is de flexibiliteit en het vermogen zich aan te passen aan veranderingen.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar krijgen en oplossingen vinden voor de moeilijkste vraagstukken.
 • Op zoek te gaan naar de optimale samenwerking met partner, krachten te bundelen
 • Welke rol u kunt in nemen binnen deze netwerken om uw doelstellingen te realiseren
 • Martijn Aslander laat aan de hand van cases, praktische tips en lijstjes zien hoe deze nieuwe manier van ondernemen werkt. Hij zet u aan het denken en geeft u tools en inzichten in handen die het werkende leven een stuk leuker en makkelijker maken.

door Martijn Aslander, stand-up filosoof, ideeënbedenker, boardroom sparring partner en organizonderdeskundige


16:45

Afsluiting en borrel