SPREKERS

Op het congres Van ketenzorg naar netwerkzorg op 24 januari 2019 ontmoet u verschillende experts. Zij geven hun visie op Netwerkzorg en wat er voor nodig is om dit ideaalbeeld te bereiken. 


Simon Broersma

Meike de Jong

DagvoorzitterMeike werkt als presentator en redacteur bij RTL Nieuws. Daarnaast treedt ze sinds 2006 op als dagvoorzitter en gespreksleider, bij bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Ze wordt enthousiast van o.a.: economische ontwikkelingen & arbeidsmarkt, technologie & gezondheidszorg en transities in de zorg.


Patrick Jeurissen

Patrick Jeurissen

Patrick spreekt in de lezing 'Toekomstvisie betaalbaarheid' over de keuzes die nodig zijn zodat de zorg over 20 jaar nog betaalbaar is. 


Prof. Dr. Patrick Jeurissen, hoogleraar betaalbare zorg aan Radboud Universitair Medisch Centrum en wetenschappelijk adviseur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  Patrick is een expert in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid dat zich richt op het betaalbaar houden van zorg, meer in het bijzonder via de weg van betere kwaliteit van zorg. Hij is (co)-auteur van circa 75 artikelen en andere publicaties. Hij is een regelmatige spreker op (internationale) fora.  Patrick is lid van de stuurgroep van de divisie zorg van de OECD; en was eerder adviseur voor de EU en WHO op het terrein van strategische zorghervormingen. Hij adviseerde ook de regeringen van Finland, Oostenrijk en Zwitserland over deze zaken.


Pim Valentijn

Pim Valentijn

Pim spreekt in de lezing 'Netwerkzorg' over het ideaalbeeld: betere zorg voor minder geld. 


Dr. Pim Valentijn is lid Raad van Bestuur Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht University & Academisch Ziekenhuis Maastricht.


Wim van der Meeren

Wim van der Meeren

Wim spreekt in 'Hoe kan de zorgverzekeraar bijdragen aan de verandering van het stelsel?' over toekomstige financieringsmodellen. 


Wim van der Meeren is voorzitter raad van bestuur zorgverzekeraar CZ. Daarvoor was hij lid raad van bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis en voorzitter van de directie van het Drechtsteden Ziekenhuis.


Martijn Aslander

Martijn Aslander

Martijn spreekt in de lezing 'Neem uw rol in het netwerk' over een nieuwe manier van ondernemen. Samenwerken, kennis delen en verandering
staat hierbij centraal. 


Martijn Aslander is professioneel lifehacker en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is schrijver, veelgevraagd spreker op congressen en geeft advies aan overheid en bedrijfsleven.Zowel in zijn publicaties als op het podium laat hij de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt.

De ‘nieuwe renaissance’, waarin kennisverspreiding sneller gaat dan ooit, biedt enorme kansen voor mensen om zich bottom-up te organiseren en sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar te krijgen en oplossingen te vinden voor moeilijke vraagstukken


Martijn Aslander

Ron Roozendaal

Ron spreekt in zijn lezing over het herverdelen van de keten en de impact op informatieuitwisseling. Hoe kan er over de schotten heen een zorgplan en zorgdossier worden opgesteld?


Ron Roozendaal studeerde Bestuurlijke Informatica in Twente en psychologie in Utrecht. Na zijn studies zet hij zich in voor informatievoorziening ten behoeve van beleid. Dat deed hij bij het Ministerie van BZK als Senior beleidsadviseur en medewerker bewindspersonen. Na 9 jaar stapte Ron over naar het Ministerie van LNV om daar als CIO / Informatiemanager en als Regievoerder grote en gevoelige programma’s bij hetzelfde ministerie. Sinds 2010 is hij CIO en daarnaast ook directeur Informatiebeleid bij het Ministerie van VWS.


Heleen Post

Heleen Post

Heleen spreekt in 'De juiste zorg op de juiste plek' over het rapport Taskforce Zorg en succesvolle verschuivingen en innovaties.


Mr. Heleen Post is manager bij Patientenfederatie Nederland. Samen met haar team zet zij zich in voor meer patiëntgerichte, transparante en passende zorg waarbij patiënten de regie kunnen nemen. Heleen neemt deel aan verschillende landelijke commissies en heeft daarnaast diverse bestuurlijke functies. Zo is zij lid van de Taskforce Zorg op de Juiste Plek. Voorafgaande aan haar huidige functie heeft Heleen Post gewerkt als organisatieadviseur en projectmanager bij Twynstra Gudde. Daarvoor was zij werkzaam als advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen.


Heleen Post

Mark Tiemessen

Manager ParkinsonNet en projectleider Netwerkzorg bij ZonMW


Drs. Ir. Mark Tiemessen is manager van het landelijke coördinatiecentrum van ParkinsonNet. Daarnaast is hij projectleider van het project “Netwerkzorg – een wereld te winnen”. In dit project van ZonMw wordt voor aandoeningspecifieke netwerken een handreiking gemaakt die deze netwerken helpt om zichzelf te ontwikkelen. Mark heeft bij meerdere zorgorganisaties gewerkt als adviseur en manager en is qua achtergrond bedrijfskundige en psycholoog.


Amnon Weinberg

Amnon Weinberg

Specialist ouderengeneeskunde bij Rivas ZorggroepAmnon Weinberg is sinds 1998 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde (ketenarts) bij Rivas Zorggroep. Daarnaast is hij Consulent Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum (GOAC)/1e lijn huisartsenpraktijken, Consulent Palliatief Team Waardenland en Palliatief Team Beatrix ziekenhuis, SCEN arts en BOPz arts.

Hij is voormalig (2000-2016) consulent ouderengeneeskunde/geriatrie in het Beatrix ziekenhuis en ambassadeur van Advance Care Planning en het leggen van de verbinding tussen dementiezorg, ouderenzorg en palliatieve zorg door transitie van 2e naar 1e lijn en  integrale zorg in lokale netwerken. Sleutelbegrippen daarbij zijn procesgerichte samenwerkingsafspraken, kennisoverdracht en coaching, alsmede leiderschap bij professionals.


Simon Broersma

Simon Broersma

Hoofdredacteur Skipr


Simon Broersma is de hoofdredacteur van Skipr en in die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor zowel Skipr magazine, www.skipr.nl als de Skipr events. Broersma is geboren en getogen in de stad Groningen, waar hij Geschiedenis en Radio- en Televisiejournalistiek studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij was ruim een jaar werkzaam bij Dagblad van het Noorden en van 2008 tot 2011 was hij verbonden aan startup VJ Movement. Vanaf januari 2012 werkte Broersma voor Skipr als redacteur, sinds medio 2016 is hij hoofdredacteur.


Michael van Grol

Michael van Grol

Projectmanager HagaZiekenhuis voor het Zorgplatform project bij Reinier de Graaf, Haga- en Langelandziekenhuis.


Michael van Grol is projectmanager bij het HagaZiekenhuis voor het Zorgplatform project bij Reinier de Graaf, Haga- en Langelandziekenhuis.

Michael heeft een achtergrond in Enterprise Content- en Records management, onder meer als senior consultant bij Siemens. Met deze expertise is hij sinds 2011 werkzaam bij het HagaZiekenhuis aan de digitale uitwisseling van patiëntgegevens en beelden.  Daarnaast stimuleert en ondersteunt hij innovatieve ideeën die via het Haga Innovatielab worden gerealiseerd.